POSLANIE

Maticu ovocnú s.r.o. sme založili v roku 2014 ako jedno z vyústení projektu Bielokarpatský ovocný poklad. V našej činnosti sa snažíme o rozumné prepojenie podnikateľského a neziskového sektora ktoré vedie k ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj podpore regionálnej ekonomiky najmä v regióne Bielych Karpát. Preto venujeme nadpolovičnú väčšinu nášho zisku na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

Zameriavame sa pritom najmä na poznanie a záchranu vzácnych starých a krajových odrôd ovocných drevín a krajiny, kde sa nachádzajú. Využitím našich služieb tak robíte aj Vy.

Ďakujeme.